Wandelroute Baarn

Grondig herzien in april 2020.

Vanaf station Baarn sta je meteen in het Baarnse Bos met zijn oude bomen en sierlijke vijver. Het station is hier gekomen dankzij de Oranjes. Het tweede station, waar nu Café De Generaal is gehuisvest, werd vroeger door de Koninklijke familie gebruikt. Iets verderop ligt De Stulp, een heidegebiedje met grazende koeien: een paradijsje in het bos. Bijna aan het eind is er nog een hoogtepunt: Landgoed Groeneveld met kasteel, slingerpaadjes en vijverpartijen. Het Grand Café in het Koetshuis is een leuke plek om te pauzeren, evenals De Generaal bij het station.

Routebeschrijving

 1. Verlaat het station aan achterzijde en loop naar de doorgaande weg met Eethuys-Café De Generaal.
 2. Oversteken, RA en meteen LA het Baarnse Bos in, grindpad.
 3. Op de viersprong het tweede pad R.
 4. Aan het einde, vóór vijver, RA om vijver heen lopen.
 5. Neem het vierde pad RA, precies in het verlengde van het pad naar de vijver toe.
 6. Tweemaal RD op een kruising.
 7. Even licht omhoog en bovenaan R aanhouden.
 8. Omlaag en even verderop op kruising RD.
 9. Op volgende kruising ook RD.
 10. Ruiterpad kruisen en RD naar verkeersweg.
 11. RA, fietspad.
 12. Bij HM-paal 35,9 de weg oversteken en bij bord ‘Koninklijke Marechaussee’ de klinkerweg op.
 13. Waar weg naar rechts buigt bij enkele huizen, RD langs slagboom.
 14. Bospad volgen langs hek paleistuin.
 15. Op viersprong, waar afrastering naar L buigt, schuin R/RD.
 16. Kort daarop L aanhouden, breed grindpad op. Grindpad gaat later over in zandpad.
 17. Na 600 meter op zessprong – links een toegangshek – haaks RA (dus niet scherp rechtsaf), bij geel-rode markering.
 18. Einde pad LA, brede zandweg die naar rechts buigt.
 19. Na 200 m komt het hek weer bij het pad. Het pad langs hek blijven volgen.
 20. Na 20 m buigt het hek naar links; ga hier RD.
 21. Breed ruiterpad kruisen en RD.
 22. Na 100 m LA via overstapje begrazingsgebied De Stulp in.
 23. Pad tussen bos (links) en heide (rechts) volgen.
 24. Tweede overstapje passeren.
 25. Voorbij overstapje R aanhouden, breed zandpad met paadje ernaast.
 26. Vóór bord ‘Domeinen’ RA, langs bord ‘De Stulp’.
 27. Pad volgen met bocht naar L, dan naar R.
 28. Ga circa 100 m na bocht naar rechts, LA.
 29. Na 250 m wildrooster oversteken, breed pad volgen.
 30. Vóór volgend wildrooster RA, slingerend pad.
 31. Weer overstapje over en op splitsing RA.
 32. Klein dalletje oversteken, R aanhouden (geel-rode markering).
 33. Op viersprong LA (geel-rood).
 34. Na 400 m kom je bij een vijfsprong, kruising met breed halfverharde pad, met fietspad ernaast. Hier RA.
 35. Op een veelsprong, kruising met Zevenlindenweg, RD.
 36. Gelijk na 10 m schuin R, slagboom passeren, bospad in.
 37. Dit pad 1,5 km blijven volgen. Bij kruising met ruiterpad slagboom passeren. Even verderop een lichte knik naar L.
 38. Aan het einde van het pad, na slagboom, LA.
 39. Direct na 5 m RA, fietspad naar verkeerslichten (of LA, fietspad naar Theehuis ’t Hooge Erf).
 40. De weg Hilversum-Baarn oversteken.
 41. Bij ANWB-wegwijzer 611 LA, richting Groeneveld.
 42. Eerste pad RA, langs slagboom.
 43. Op breed pad – rechts is een parkeerplaats, vlak voor zendmast – LA.
 44. Eerste pad RA.
 45. Een ruiterpad kruisen. Einde pad LA.
 46. Steeds RD, langs afrastering kasteeltuin De Hoge Vuursche (rechts).
 47. Waar hek naar rechts afbuigt, blijf je het brede pad volgen. RD, een weiland (rechts) passeren. Er komt een fietspad naast het zandpad.
 48. Nog steeds RD, spoorlijn oversteken, pad vervolgen.
 49. Op kruising van paden bij P-24057 schuin R, grindpad langs weiland.
 50. Een brug over en RA.
 51. Meteen daarna op splitsing R aanhouden.
 52. Steeds de vijver (aan rechterhand) volgen. Einde pad RA, langs ingang kasteel met Grand Café.
 53. RD, asfaltweg volgen en op kruising weer RD, asfalt verlaten.
 54. Meteen na het weiland op een kruising LA.
 55. Pad RD volgen tot N221, Amsterdamsestraatweg.
 56. Deze oversteken en RD, Jacob van Lenneplaan.
 57. Meteen op splitsing RA, Jacob van Lenneplaan.
 58. Op kruising RD, Waldeck Piermontlaan.
 59. Ga voorbij een bocht naar links, scherp RA, De Beaufortlaan.
 60. Tweede weg LA, Emmalaan.
 61. Vijver aan linkerhand houden. Aan einde vijver RA (Wilhelminalaan).
 62. Aan het einde van de weg LA, Gerrit van der Veenlaan.
 63. Na 30 m RA en de voetbrug over het spoor volgen.
 64. Meteen na de brug LA, voetpad.
 65. Einde pad LA, Prinses Marielaan, naar het station of Eethuys-Café De Generaal.

Routekaartje en gps-track

Achtergrondinfo

Koninklijk Bos

Aan de in ronde vormen aangelegde vijver is te zien dat het Baarnse Bos een 18de-eeuws parkbos is. Ook de statige beuken- en eikenlanen verwijzen naar die tijd. In de 19de eeuw is het bos omgevormd in Engelse landschapsstijl, waarbij alles een natuurlijke indruk moest maken. Ten westen van de N221 volgt de route de afrastering van de paleistuin. Op de topografische kaart is te zien dat veel paden hier een vorstelijk tintje hebben. Zo gaat de route over de Prins Hendriklaan, parallel aan de Willemlaan. Verderop ligt de 1e Amalialaan en de Alexanderlaan.

De Stulp

Oorspronkelijk was De Stulp een stuifzandgebied. Schapen hadden er de begroeiing weg gegraasd, zodat de wind vrij spel kreeg. Na de uitvinding van de kunstmest was er geen schapenmest meer nodig op de heide. De schapen verdwenen en de kleine boompjes konden ongehinderd groeien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw greep Staatsbosbeheer in door een flink aantal bomen te kappen. Daardoor is het gebied in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Nu lopen er Franse Charolais-runderen, die ervoor zorgen dat de heide niet overwoekerd raakt met bomen en struiken.

Kasteel Groeneveld

De geschiedenis van dit kasteel is verbonden met de 18de-eeuwse koopman Pieter Hasselaer, die het kasteel liet bouwen in zijn huidige vorm. Het gelijknamige park is rond 1700 aangelegd in de Franse landschapsstijl met rechte lijnen en symmetrische vormen. In de 19de eeuw werd het park omgetoverd in de romantische Engelse landschapsstijl met veel slingerende paden en sierlijke waterpartijen.

(maker: Albert Speelman)

Kasteel Groeneveld speelde in de jaren 70 van de vorige eeuw een onverwachtse rol in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. De wereldwijd bekende popgroep Focus repeteerde er jarenlang en schreef er diverse bekende nummers, zoals Hocus Pocus.

(maker: Unofficial Focus the Band Fan Archive)

Station Baarn

Baarn dankt zijn station uit 1874 aan Prins Hendrik van Oranje. Hij stelde zijn grond beschikbaar voor de aanleg van het spoorlijn Amsterdam-Amersfoort, op voorwaarde dat Baarn een station zou krijgen. Daardoor veranderde Baarn van een agrarisch plaatsje in een villadorp, waar veel forensen gingen wonen. Veel gefortuneerde Amsterdammers lieten in die tijd hun zomerverblijf bouwen in deze aantrekkelijke omgeving. Schuin tegenover het station ligt Eethuys-Café De Generaal, dat tot 1938 in gebruik was als ‘buurtstation’. Het lag aan de lijn naar Utrecht en werd gebruikt door de Koninklijke familie, als startpunt van hun reizen. Beide stationsgebouwen staan op de monumentenlijst.

(maker: ProRail)