Wil je niet alleen wandelen? Sluit je aan bij een wandelgroep. Nederland en België tellen inmiddels honderden van zulke groepen. Sommige hebben een eigen website. Hieronder een overzicht om gericht te zoeken.

Een wandelgroepje?

Bij de meeste wandelclubjes gaat het er heel informeel aan toe. Ja, bij sommige betaal je contributie en ontvang je regelmatig een nieuwsbrief. Maar voor de rest is het vrijheid blijheid. Je bepaalt per wandeling of je wel of niet zin hebt om mee te gaan. Vaak krijgen aspirant-deelnemers de gelegenheid om een keertje ‘op proef’ mee te lopen.

Wel loopt het karakter van elke wandelgroep sterk uiteen:

  • Sommige wandelclubjes lopen maar een paar keer per jaar; andere hebben zowat ieder weekend wandelingen op het programma.
  • Bij het ene wandelgroepje worden wandelingen per toerbeurt door alle deelnemers georganiseerd; bij het andere groepje zijn het vrijwilligers die dit doen.
  • De omvang varieert enorm: van enige tientallen tot meer dan 5000. Hoe groter een wandelgroep, hoe groter de kans dat je bij elke wandeling weer nieuwe mensen tegenkomt. Aan jou de vraag of je dat een voordeel of een nadeel vindt – dat soort dingen liggen heel persoonlijk.
  • Sommige wandelclubjes staan open voor iedereen, andere richten zich op een specifieke doelgroep. Zie verderop deze pagina.

Zoals gezegd richten nogal wat wandelgroepjes zich op een doelgroep. Bijvoorbeeld een leeftijdscategorie, sekse en/of seksuele geaardheid, opleidingsniveau, regio, loopafstand, dag van de week, noem maar op. En dat is alleen maar goed. Het draagt bij aan diversiteit in de wandelwereld en verhoogt de kans dat je gelijkgestemden zult tegenkomen.

Gek genoeg leidt deze veelkleurige pluriformiteit ook al jaren tot boze reacties in de inbox van Tweevoeter. Je richten op een bepaalde leeftijdsklasse of sekse zou “discriminatie” zijn, aldus criticasters. Tweevoeter heeft hier een duidelijke mening over: lariekoek. Val je buiten de doelgroep van een bepaald groepje, leg je je er dan bij neer en zoek gewoon verder. Zo, dit moest er even uit.

Naast de brede categorie informele wandelgroepen is er nog een hele andere categorie, die een beetje buiten de scope van deze site valt: de sportieve wandelclub. Daar zijn er vele honderden van in Nederland. De meeste zijn aangesloten bij koepelorganisatie KWBN. Minder informeel, het zijn vaak echte verenigingen met status en ledenvergaderingen. En uiteraard zijn ook de afstanden een stuk sportiever. Ieder zijn ding, toch?

Meer dan 100 deelnemers

Minder dan 100 deelnemers

Speciale doelgroepen

Gericht op singles (met al of niet een dating-karakter):

Voor homoseksuelen:

Voor jongeren:

alleenstaanden:

Voor wandelaars met verminderd energieniveau, bijvoorbeeld door burn-out of fysieke klachten:

Op zoek?

Lees de oproepen op de pagina Wandelmaatjes.

Wandelsport

Naast deze recreatieve wandelgroepen en -groepjes zijn er natuurlijk ook talloze wandelsportverenigingen, waar het sportieve element meer nadruk krijgt. Deze verenigingen hebben vrijwel altijd een bestuur en een ledenorgaan. Sommige zijn begonnen als trainingsclubje voor de Nijmeegse Vierdaagse. Zie voor een overzicht de pagina Koninklijke Wandel Bond Nederland.