Flevoland is de ‘zen’ onder de Nederlandse provincies. Veel wandelaars en fietsers vinden het hier dodelijk saai, maar wie eenmaal is gegrepen door de volstrekte leegte en de rust, zal er blijven terugkomen. Die rust is voor een deel inherent aan het strakke rechtlijnige landschap, maar ook de overheid doet er veel aan om die te bevorderen. Zo zijn reclameborden en andere opschriften buiten de bebouwde kom verboden op grond van de provinciale landschapsverordening.

Flevoland ontstond halverwege de 20e eeuw door gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee en is daarmee de enige provincie die (bijna) geheel door mensenhanden is gemaakt. De provincie laat veel meer zien dan landbouwgrond: er zijn veel vogelreservaten en andere natuurgebieden, waarvan sommige al direct na de drooglegging zijn aangelegd. De Oostvaardersplassen is internationaal bekend onder vogelaars, maar voor wandelaars vind ik het Horsterwold, nabij Zeewolde, interessanter en gevarieerder.

Mooie wandelroutes Flevoland

Zie verder de pagina Wandelroutes.