Klaas van der Poel
Latest posts by Klaas van der Poel (see all)

    ‘Omnes viae Romam perducunt (Alle wegen leiden naar Rome)’, zeiden de Romeinen. Dat is wat overdreven, maar als we er van maken ‘vele wegen leiden naar Rome’ dan is het zeker waar. Daar zijn ook beproefde pelgrimspaden bij. Want pelgrimeren, lopen naar Rome, is bepaald niet nieuw. Dat zijn soms geen eenvoudige paden, maar ze zijn wel de moeite waard.