Klaas van der Poel
Latest posts by Klaas van der Poel (see all)

  Vijf grote en traditionele pelgrimsplaatsen

  Behalve de drie klassieke, Christelijke pelgrimsdoelen (Santiago, Rome, Jeruzalem) is er in Europa nog een menigte van oude en nieuwe pelgrimsplaatsen te vinden.

  Enkele daarvan zijn groot en vanouds bekend:

  Maar er zijn ook moderne pelgrimsplaatsen, die zich meer recent hebben ontwikkeld . Ze trekken vaak ook grote groepen mensen, bijvoorbeeld:

  • de H. Maagd in Lourdes,
  • Padre Pio in Zuid Italië,
  • Taizé in Frankrijk.

  Naar al deze plaatsen gaan nog steeds veel mensen, in groeiende aantallen, meestal per trein of per touringcar. Maar er is geen enkele reden waarom je als moderne wandelaar/pelgrim niet ook deze pelgrimsplaatsen tot je doel zou kiezen.

  Lokale heiligdommen

  Verder zijn er ook door heel Europa een menigte van kleine, lokale heiligdommen. Overal kom je ze tegen als je op pad gaat naar één van de grote pelgrimsbestemmingen. En meestal zijn dat ontroerende ontmoetingen. Ontmoetingen met een oud verhaal (hoe koning Clovis zich liet dopen), een bijzondere gebeurtenis (de stad Nancy werd ooit van een draak verlost), of een lokale topper (ken je St Gussaud, St Waltraud, St Zita?).

  Meestal gaan naar de gedenkplaatsen van die heiligen of die gebeurtenissen ook wel pelgrimspaden. Lokale mensen organiseren er wandeltochten heen. Maar even vaak zijn de paden, de data en de tijden goed bewaarde geheimen.

  Vijf bijzondere heiligdommen

  Ik beperk me in deze pagina’s tot een paar heiligdommen die zich als pelgrimsdoel bijzonder onderscheiden. Het zijn er voorlopig vijf. Ik zie er naar uit om de favoriete plaatsen en paden van andere pelgrims hieraan toe te voegen.

  Naar ieder van deze pelgrimsdoelen lopen min of meer goed beschreven paden. Ze zijn allemaal de moeite van het ontdekken waard. Je vindt ze in detail beschreven in de volgende pagina’s.

  Nog andere pelgrimsplaatsen

  Om je interesse te wekken en gaande te houden geef ik hieronder (heel in het kort) nog eens drie plaatsen in Europa die ieder een speciale faam genieten als pelgrimsdoel.

  1. Lourdes

  Lourdes, in zuid-west Frankrijk, mag niet ontbreken op de lijst van pelgrimsoorden in Europa. Het is waarschijnlijk het meest bekende Maria-oord van de wereld, per jaar bezocht door zo’n 5 miljoen pelgrims. Ze komen bijna allemaal per modern vervoer, maar dat mag de fietser/wandelaar niet beletten het in zijn reisdoelen op te nemen.

  Het is een echt katholiek oord. Het is een genadeoord, waar veel zieken naar toe gaan en waar vroeger, maar ook nu nog, veel genezingen worden geboekstaafd.

  Lourdes dateert van rond 1860, toen het meisje Bernadette Soubirous een aantal verschijningen kreeg van de heilige maagd. Sindsdien is het een magneet voor pelgrims. Met name katholieken, uit heel Europa en uit heel de wereld.

  2. Echternach

  Echternach, in Luxemburg, is de rustplaats van St Willibrord, de patroonheilige van Nederland. Hij is begraven in de kerk van de abdij die hij hier heeft gesticht. Zijn graf vertoont een mengsel van Keltische en Karolingische symbolen die hem kenschetsen als een monnik uit Ierland uit de tijd van Karel de Grote.

  Interessant is de springprocessie die jaarlijks plaats vindt op zijn feestdag op de dinsdag na Pinksteren. De weg naar Echternach is een mooie wandeling/fietsroute van zo’n 800 km, die een goede training biedt voor een echte grote tocht. Een combinatie van het Nederlandse Pelgrimspad en de GR5 brengt je tot voor de deur van Echternach.

  3. Mont St Michel

  Mont St Michel ligt in Frankrijk, aan de kust tussen Normandië en Bretagne, zo’n 600 km vanaf Nederland. Het is een rotsig eilandje dat bij vloed door water wordt omgeven. De rots wordt geheel ingenomen door een klooster en een kathedraal, gewijd aan de aartsengel Michael die hier in het jaar 700 aan de stichter, St Aubert verscheen.

  Het is landschappelijk een heel markant en historisch punt. De bebouwing laat zien dat hier de aanzet is gegeven voor de ontwikkeling van de gothiek. Vanuit Nederland is het voor een pelgrim niet te ver. Wellicht is Mont St Michel op de weg naar Santiago de Compostela een omweggetje waard.

  Nederland

  Voor eendaagse pelgrimswandelingen in groepsverband kun je terecht bij de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV). Elk jaar worden 8 à 9 wandelingen georganiseerd naar bekende en minder bekende pelgrimsoorden in en rond Zuid-Limburg, meestal op een jaarfeest van een patroonheilige. Zie www.spvlimburg.nl.