Wessel Zweers
Latest posts by Wessel Zweers (see all)

Een topografische kaart – of kortweg: topo – is een gedetailleerde landkaart, waarop niet alleen wegen en paden zijn aangegeven, maar ook extra informatie zoals hoogtelijnen. Een topo is onmisbaar als je zonder een uitgebreide routebeschrijving op pad gaat. Ook als je een goed gemarkeerd en beschreven pad loopt, kan een topo handig zijn. Ze komen vooral van pas als je niet meer precies weet waar je bent. Bovendien werken ze letterlijk blikverruimend. Je krijgt veel meer inzicht in het landschap om je heen: welke rivier stroomt daar, wat is het dichtstbijzijnde dorpje?

Topografische kaarten zijn ook weer niet zaligmakend. Ze vertellen je niet hoe toegankelijk een gebied is. Meestal wordt niet aangegeven of een bepaald perceel particulier grondgebied is of militair oefenterrein. Daarnaast kan in de loop der jaren het een en ander veranderen: onverharde paden verdwijnen of worden geasfalteerd. Een topo kan je kortom nooit 100% zekerheid geven.

Soorten kaarten

Veel landen hebben een topografische dienst, die kaarten in verschillende schalen uitgeeft. Hoe groter de schaal, hoe groter het gebied dat de kaart bestrijkt en dus hoe minder kaarten je nodig hebt. Kaarten wegen aardig wat en zijn bovendien niet goedkoop. Maar een kleine schaal is weer nauwkeuriger en geeft je meer houvast tijdens het wandelen. Hieronder volgen de meest gangbare schalen.

 • 1:10.000  (1 cm op de kaart komt overeen met 100 m in werkelijkheid)
  Wordt in de praktijk alleen gebruikt voor stadsplattegronden.
 • 1:25.000  (1 cm is 250 m in werkelijkheid)
  Geschikt voor vrijwel elke wandeltocht. De kaart geeft ook smalle wandelpaden aan biedt voldoende herkenningspunten ter oriëntatie. Nadeel is dat je relatief veel van deze kaarten nodig hebt voor een meerdaagse trektocht.
 • 1:50.000  (1 cm is 0,5 km in werkelijkheid)
  Vooral geschikt voor fietsers, meestal ook wel voor wandelaars. Kleine paadjes zijn echter niet aangegeven. Andere details zijn eveneens niet of moeilijk zichtbaar. Voordeel is wel dat je van deze schaal veel minder kaarten nodig hebt dan van 1:25.000.
 • 1:100.000  (1 cm is 1 km in werkelijkheid)
  Voor fietsers nog redelijk goed bruikbaar. Voor wandelaars alleen in heel weidse, niet gecultiveerde berggebieden met weinig paden, bijvoorbeeld de Rocky Mountains of de Himalaya. Alleen het overwegen waard als er geen kaarten van het betreffende gebied met schaal 1:50.000 of 1:25.000 bestaan.
 • grotere schalen
  Alleen geschikt als autokaart, of als overzichtskaart om een globale indruk te krijgen van een gebied.