Flevoland is de ‘zen’ onder de Nederlandse provincies. Sommige wandelaars vinden het hier dodelijk saai, maar als je eenmaal bent gegrepen door de volstrekte leegte en de rust, zul je er blijven terugkomen. Waar zit die rust dan eigenlijk in? Deels in het strakke rechtlijnige landschap, maar ook de overheid doet er veel aan om die te bevorderen. In Flevoland zijn reclameborden en andere opschriften buiten de bebouwde kom verboden. Was dat maar in elke provincie zo.

Flevoland ontstond halverwege de 20e eeuw door gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Het is daarmee de enige provincie die (bijna) geheel door mensenhanden is gemaakt. Maar naast landbouwgrond is er ook natuur. Er zijn veel vogelreservaten en andere natuurgebieden, waarvan sommige al direct na de drooglegging zijn aangelegd. De Oostvaardersplassen is internationaal bekend onder vogelaars. Toch zegt Tweevoeter: voor wandelaars is het Horsterwold, nabij Zeewolde, veel interessanter en gevarieerder.

Wandelroutes in Flevoland

Horsterwold Lengte: 22 km (rondje) Beginpunt: Zeewolde, bushalte Centrum Eindpunt: idem Routemaker: Wessel Zweers

Wandelblog

Flevoland van boven