Veel wandelaars en fietsers laten Zeeland links liggen. Dat is een grote vergissing. Zeeland is weliswaar wat lastiger te bereiken dan de meeste andere provincies, maar als je rust, ruimte en unieke landschappen zoekt, kun je hier prachtige wandeltochten maken.

Als geen andere provincie staat Zeeland in het teken van het water. De Zeeuwse kust heeft brede stranden en biedt magnifieke uitzichten over de delta van Maas, Rijn en Schelde. Overal in de provincie zijn nog herinneringen te vinden aan de eeuwenlange strijd tussen de mens en de zee. Zeeuwse steden staan vol poortcomplexen, stadhuizen, fortificaties, pakhuizen en eeuwenoude kerken. En het landschap buiten de steden wordt gevormd door kronkelende dijken, kreken en welen, vliedbergen, inlagen en karrevelden achter de dijken, verdronken gronden zoals het Verdronken land van Saeftinghe en de ‘gebroken’ kustlijn van Noord-Beveland.

Een andere goede reden om naar Zeeland te gaan is het weer: per jaar schijnt de zon hier 140 uren meer dan elders in Nederland. En de lucht is frisser, want de Zeeuwen kennen relatief weinig grootschalige industrie.

Mooie wandelroutes Zeeland

  Zie verder de pagina Wandelroutes.

  Mooie gebieden

  Kust van Walcheren

  Wie toch maar één dag de tijd heeft voor een wandeling in Zeeland, kan eens het stuk Hollandse Kustpad lopen van Vlissingen naar Westkapelle. De uitzichten over de Westerschelde zijn prachtig en ook de duinen zelf zijn mooi en gevarieerd.

  Rondom de Oosterschelde

  Sinds mei 2002 heeft de Oosterschelde – gelegen tussen Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen – de status van nationaal park. Het gebied is het eerste mariene Nationale Park in ons land, en met een omvang van 35.000 hectare ook het grootste.

  De Oosterschelde is vooral bijzonder vanwege de getijden, de grote aantallen vogels en vogelsoorten, en de rijke onderwaterflora en -fauna. Dit levert een landschap op dat zeldzaam is in Europa. Het gebied is daarom ook aangewezen als Wetland op grond van de Ramsar-conferentie, en valt onder de Europese Vogelrichtlijn en onder de Europese Habitatrichtlijn.

  Dit nationaal park ook een lange-afstandsroute: het Oosterscheldepad.

  Zeeuws-Vlaanderen

  Over Zeeuws-Vlaanderen zijn twee meningen mogelijk: je houdt ervan of je vindt het maar niets. Kenmerkend zijn de rust en de strenge, serene landschappen, die je elders in Nederland eigenlijk alleen maar in Groningen tegenkomt.

  Wandelaars uit andere Nederlandse provincies zullen wel moeten rekenen op behoorlijk wat reistijd om hier te komen. Daarom is dit deel van Zeeland meer geschikt voor meerdaagse tochten, bijvoorbeeld langs het Hollandse Kustpad of het Grenslandpad. Overigens denken Zeeuws-Vlamingen zelf heel anders over hun ‘geïsoleerde’ ligging…