alles over wandelen

Nederland

Zeeland

Veel wandelaars laten Zeeland links liggen. Dat is een grote vergissing. Zeeland is weliswaar wat lastiger te bereiken dan de meeste andere provincies, maar als je rust, ruimte en unieke landschappen zoekt, kun je hier prachtige wandeltochten maken.

Als geen andere provincie staat Zeeland in het teken van het water. De Zeeuwse kust heeft brede stranden en biedt magnifieke uitzichten over de delta van Maas, Rijn en Schelde. Overal in de provincie zijn nog herinneringen te vinden aan de eeuwenlange strijd tussen de mens en de zee. Zeeuwse steden staan vol poortcomplexen, stadhuizen, fortificaties, pakhuizen en eeuwenoude kerken. En het landschap buiten de steden wordt gevormd door kronkelende dijken, kreken en welen, vliedbergen, inlagen en karrevelden achter de dijken, verdronken gronden zoals het Verdronken land van Saeftinghe en de 'gebroken' kustlijn van Noord-Beveland.

Een andere goede reden om te wandelen in Zeeland is het weer: per jaar schijnt de zon hier 140 uren meer dan elders in Nederland. En de lucht is frisser, want de Zeeuwen kennen relatief weinig grootschalige industrie.

Retranchement
© moosterbroek

Wandelen in Zeeland

 

  © Wessel Zweers, 1996-2014